Lid worden

Je lidmaatschap bij SAV is een feit van zodra je het jaarlijks lidgeld betaald hebt. Vanaf dat moment ben je verzekerd tijdens trainingen, wedstrijden en clubactiviteiten en kan je onder begeleiding van onze trainers gebruik maken van onze trainingsfaciliteiten.

Het lidgeld bedraagt:

LidmaatschapOmschrijvingTarieven per kalenderjaar
IndividueelLidmaatschap voor 1 atleet (kind/jongere/volwassene)60 euro
Lidmaatschap voor 1 atleet vanaf september tot en met 31 december van het volgende kalenderjaar (max. 16 maanden)80 euro
Gezin - 3 actieve ledenLidmaatschap voor een gezin van 3 actieve leden die op hetzelfde adres wonen150 euro
Gezin - vanaf 4de persoonPer extra lid
- gezin met 4 actieve leden
- gezin met 5 actieve leden
- ...
+ 30 euro
180 euro
210 euro
...
Steunend lidLoop je niet actief mee, maar draag je onze club een warm hart toe?30 euro

De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage kan u overschrijven op rekeningnummer BE09 9733 5017 2357 op naam van Schoten Atletiek Vereniging, met duidelijke vermelding van uw naam en/of die van de gezinsleden waarvoor u inschrijft.

In deze bijdrage is de deelname aan de wedstrijden georganiseerd door de Koninklijke Antwerpse Vereniging Van Vriendenclubs (K.A.V.V.V.) en verzekering inbegrepen. Bij deelname aan deze wedstrijden betaalt u dus geen deelnamegeld.

Een aantal ziekenfondsen voorzien een tegemoetkoming in het inschrijvingsgeld bij een sportclub.

Contact

Schoten Atletiek Vereniging vzw

K.A.V.V.V. Atletiek

Braamstraat 161 2900 Schoten